Yhdistyksemme

Suomen Sosionomit ry. on valtakunnallinen yhdistys, joka toimii aktiivisesti parantaakseen ammattikorkeakoulussa opiskelevien ja sieltä valmistuneiden sosiaalialan ammattilaisten asemaa ja arvostusta työmarkkinoilla. Haluamme vahvistaa dynaamista kuvaa ammattikorkeakoulujen tutkintojen antamasta osaamisesta ja uudistaa sosiaalialan vanhentuneita tehtävärakenteita.

Työelämälähtöisellä osaamisella on keskeinen rooli sosiaalialan kehittämisessä. Ammattikorkeakoulun perus- ja jatkotutkintoja on hyödynnettävä paremmin sosiaalialan palvelurakenteissa. Mielestämme osaan nykyisistä sosiaalityöntekijän viroista ja koulukuraattorin virkoihin tulee voida pätevöityä myös ammattikorkeakoulututkinnolla.

Me Suomen Sosionomit ry:ssä arvostamme koulutustamme ja työtämme. Me toimimme sosiaalialan työn arvostuksen ja palkkatason nostamiseksi. Haluamme luoda ja viestiä uudenlaista mielikuvaa sosiaalialasta. Sosiaalialan maine ja arvostus saavutetaan tekemällä hyvää työtä. Juuri siksi me - sinä ja minä - ansaitsemme enemmän!

Suomen Sosionomit ry. on Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry:n yhteistyöjäsenyhdistys. Jyty ry:n 70 000 eri alojen ammattilaista työskentelevät kunnissa, kuntayhtymissä, seurakunnissa ja yksityisten palveluksessa. Suomen Sosionomien jäsenet ovat Jytyn yhdistysten jäseniä tai Jytyn opiskelijajäseniä. Jyty tarjoaa ammattiliittona jäsenilleen turvaa työelämässä sekä monipuolisia jäsenetuja.