Information på Svenska

 

Föreningen

Suomen Sosionomit rf. är en nationell förening som fungerar aktivt för att förbättra positionen och respekt på arbetsmarknaden för de som studerar och utexaminerats från yrkeshögskolor. Vi vill förstärka den dynamiska bilden för den kunskap vi fått från yrkeshögskola samt förnya de föråldrade arbetsbeskrivningarna inom det sociala området.

Arbetslivsorienterad kunskap har en central roll i utvecklingen av det sociala området. Grund- och påbyggnadsexamen från yrkeshögskolor måste utnyttjas bättre i servicetjänsterna inom det sociala området. Vi anser att tjänster som är i dagens läge utsedda för socialarbetare, exempelvis skolkuratorns skall i framtiden gå att arbeta även med en yrkeshögskoleexamen.

Vi i Suomen Sosionomit rf. respekterar vår utbildning och vårt arbete. Vi jobbar för att lyfta respekten för arbetet inom det sociala området och för att höja lönenivån inom branschen. Vi vill skapa en ny bild om det sociala området. Ryktet och respekten för branschen görs genom att göra ett gott arbete. Vi - du och jag - förtjänar bättre!

Suomen Sosionomit rf. är en medlemsförening inom Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty rf. Jyty representerar ca 70 000 personer som är anställda i kommuner, samkommuner, församlingar samt i den privata och bl.a. den tredje sektorn. Som förbund erbjuder Jyty trygghet inom arbetslivet samt mångsidiga medlemsförmåner.

 

Kontakta oss!

Styrelsen 2014-2015

 

Suomen Sosionomit rf.

Stationskarlsgatan 4

00520 Helsingfors

 

Kontaktuppgifter

Ordförande Heidi Blomster, pj@suomensosionomit.fi

Vice ordförande Sari Luostarinen

Styrelsemedlem Satu Ahola

Styrelsemedlem Sari Luostarinen

Styrelsemedlem Sanna Hämäläinen

Styrelsemedlem Kirsi Kangasalusta

Föreningens webbplats: www.suomensosionomit.fi

Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jytys webbplats: www.jytyliitto.fi/Sivu/startsidan

Kontaktperson från Jyty rf är Mikko Lehtonen

förnamn.efternamn@jytyliitto.fi

 

Suomen Sosionomit rf:s styrelse består av ordförande, vice ordförande samt fyra styrelsemedlemmar. Styrelsens mandatperiod är två år. Ovanstående styrelse fungerar åren 2014 samt 2015

 

Målen för verksamheten

Målen för Suomen Sosionomit rf är:

- Förbättra positionen hos utexaminerade från yrkeshögskolor samt deras position på arbetsmarknaden

- Förstärka rollen för socialhandledning och arbetslivsorienterat kunnande inom sociala området

- Påverka innehållet inom socionomutbildningen och förbättra löner

 

Suomen Sosionomit rf. besöker yrkeshögskolor, deltar på mässor samt seminarier inom branschen och strävar till att påverka rakt på riksdagsledamöter och andra beslutsfattare. Vi tar ställning och för vidare till beslutsfattare om ärenden angående de som utexaminerats från yrkeshögskolor och deras position på arbetsmarknaden. Vi stävar till ett gott samarbete med yrkeshögskolor och tar i samverkan med Jyty ställning till läroplanerna inom yrkeshögskolorna. Vi aktiverar våra medlemmar genom att påverka inom Jytys lokalföreningar om arbetsförhållanden samt lönenivån. Vi ordnar även utbildningstillfällen för föreningens medlemmar.

 

Medlemsförmåner

 

Intressebevakning för medlemmarna

 

Jyty erbjuder sina medlemmar effektiv intressebevakning. En märkbar medlemsförmån är arbets- och tjänstekollektivavtalen, som förbundet förhandlar för sin medlemskår. I förhandlingarna kommer man överens bl.a. om minimiersättningen för arbetet, arbetstiderna och hur bestäms rätt till semester och sjukledighet. Jyty ingår kollektivavtal på kommun-, privat- och kyrkosektorerna. I intressebevakningen ingår dessutom bl.a. rättsfallsfrågor, deltagandet i utvecklandet av arbetslivet, frågor kring samverkan och arbetarskydd samt undersökningar och enkäter.

Medlemskapet i fackföreningen ger dig bl.a. följande förmåner:

- som medlem i en fackförening kan du påverka din lön och andra frågor som gäller ditt anställningsförhållande

- du kan vända dig till förtroendemannen om tvister eller problem uppstår

- du får arbetslöshetsersättning om du blir arbetslös

- juridisk rådgivning och rättshjälp; förbundet erlägger en ansvars- och rättsskyddsförsäkring

- i en konflikt- och strejksituation får du hjälp från förtroendemannen och förbundet

- Jyty-förbundstidningen

- facklig utbildning

- som medlem i förbundet får du för hela familjen ett vältäckande försäkringsskydd med en grupplivförsäkring för fritiden och en reseförsäkring

- du kan via förbundet söka konditionssemesterstöd från Tjänstemannasemester rf (information om ansökningstiderna i förbundstidningen)

- du får Jytys kalender till ett förmånligt medlemspris

- medlemskap i Finlands Vandrarhemsorganisation-SRM

- förmåner i bankärenden (Nordea, Sampo Pankki, Andelsbankerna)

- bensinrabatter (kreditkort; Shell, Teboil)

- VVO-koncernens boendetjänster

- möjlighet att fira fritid på stugor som förbundet reserverat för sina medlemmar

- förmånliga hotellpaket (information i förbundstidningen)

- förmåner som färjbolagen ger

- Förbundets Master Card-multikortet som medlemskort samt kredit- och reseförsäkringskort.