Ammatillisuus Jytyssä

Työntekijät ja työnantajat sopivat työ- tai palvelussuhteen ehdoista. Ehtoja säädellään yhteisillä työtä ohjaavilla normeilla kuten lainsäädännöllä ja kollektiivisilla sopimuksilla. Työnteon muodot, työtehtäviin sisältyvät vastuut ja ammattialojen haasteet vaihtelevat kuitenkin alakohtaisesti. Ammatillisuus tarkoittaa työotetta ja tapaa työskennellä, mikä kehittyy koulutuksin, työssä pätevöitymällä ja työyhteisön tuella.

Jyty kehittää jäsentensä ammatillista osaamista, identiteettiä ja yhteisöllisyyttä sekä vahvistaa edustamiensa alojen tunnettuutta ja arvostusta työmarkkinoilla.

Sosionomit
Jos lapsi huutaa, he tarjoavat syliään. Jos nuori tai aikuinen tarvitsee tukea, he ojentavat kätensä. Jos vanhus kaipaa kuuntelijaa, he istuvat alas.   Tutustu sosionomien työhön