Talja kysyy Valviran ammattinimikkeistä: Voisiko yhteisöpedagogi kelvata sosiaalihuollon ammattihenkilöksi?

23.12.2016

Kansanedustaja, erikoislääkäri Martti Talja (kesk.) on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen koskien Valviran ammattinimikkeitä. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenen kysymys koskee yhteisöpedagogin ammattinimikkeen hyväksymistä ammattihenkilörekisteriin.

Uusi laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä tuli voimaan maaliskuussa 2016. Uuden lain tavoitteena on parantaa asiakasturvallisuutta sekä sosiaalihuollon asiakkaan oikeutta laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon. Laki myös selkiyttää sosiaalihuollon ammattihenkilöiden oikeuksia ja velvollisuuksia.

Taljan mukaan uusi laki sosiaalihuollon ammattihenkilönä toimimisesta ja osaamisen ilmoittaminen ammattirekisteriin kuulumalla on hyvä ajatus, mutta rekisterin tutkintonimikkeissä on puutteita.

- Humanistisen ammattikorkeakoulun tuottama yhteisöpedagogin tutkinnon puuttuminen koskettaa satoja sosiaalialalla työskenteleviä tuon tutkinnon omaavia henkilöitä. Alalle opiskelevat ovat käsityksessä, että tutkinto virallisesti oikeuttaa heidät oikealla ainevalinnalla toimimaan laillistetun sosiaalihuollon ammattihenkilön (vrt. sosionomi) tehtävissä julkisella sektorilla ja vastaavissa tehtävissä yksityisissä laitoksissa, Talja kertoo.

Taljan mukaan Suomessa on satoja yhteisöpedagogeja töissä sosiaalialalla. Jos yhteisöpedagogin tutkintoa ei hyväksytä tähän rekisteriin sellaisenaan, niin olisi selvitettävä lisäkoulutusvaatimukset, jotta rekisteröinti laillistetuksi sosiaalihuollon ammattihenkilöksi mahdollistuisi. Tällä hetkellä Valviran laillistettuja sosiaalihuollon ammattihenkilönimikkeitä ovat sosiaalityöntekijä, sosionomi ja geronomi.