STTK -Opiskelijat: Nuorten alipalkattu työreservi ei ole ratkaisu nuorisotyöttömyyteen

16.8.2012

 

Pääministeri Jyrki Kataisen Oulussa Kokoomuksen ministeriryhmän kokouksessa esiin tuoma ajatus nuorten oppisopimuskoulutuksen palkka-alesta on hätiköity. Pääministerin mielestä oppisopimuskoulutuksessa opiskelevalle nuorelle voisi maksaa nykyisiä työehtosopimuksia alempaa palkkaa.

STTK-Opiskelijat vastustavat vakaasti nuorten palkka-alea sen kaikissa muodoissa. Etelä-Euroopan maissa kokeiltu käytäntö on pahimmillaan johtanut pysyvästi alipalkattujen nuorten massoihin ja edelleen korkeaan nuorisotyöttömyyteen.

- Oppisopimuskoulutus ei valitettavasti ole taianomainen ratkaisu nuorisotyöttömyyden hoitoon. Fokus täytyy asettaa nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamiseen ja miettiä vakavasti niitä keinoja, joilla tuhannet ilman toisen asteen koulutusta olevat nuoret saadaan koulutettua. Oppisopimuskoulutusta ei ole realistista järjestää näin suuressa mittakaavassa ja sen houkuttelevuus kärsisi merkittävästi palkka-alen leimaavan vaikutuksen takia, linjaa STTK-Opiskelijoiden puheenjohtaja Aku Aarva.

STTK-Opiskelijat ihmettelevät myös pääministerin harhakäsitystä oppisopimuskoulutuksessa opiskelevien tulotasosta. Palkkataso on jo nyt noin neljänneksen normaalin työsuhteen ansiotasoa alhaisempi työnantajan saadessa tukea oppisopimuskoulutuksen järjestämisestä ja oppisopimusopiskelijalle maksettaessa palkkatukea. Monissa työehtosopimuksissa sovitaan lisäksi erikseen oppisopimuskoulutettavien palkoista.

- Suomessa on jo käytössä useita eri tapoja joilla nuorten ja opiskelijoiden työllistämiskustannuksia kompensoidaan; esimerkiksi oppisopimuskoulutukset, Sanssi-kortti ja eri työharjoittelut. Lisäksi useissa ammateissa nuoret tienaavat vanhempia työntekijöitä vähemmän alhaisemman kokemustasonsa vuoksi, ja tämä on tietenkin ihan luonnollista. Mutta me emme saa synnyttää Suomeen Etelä-Euroopan tapaista ”1000-euron sukupolvea” joka elää pitkälti vanhempiensa taloudellisen tuen turvin työharjoittelusta toiseen. Samalla näiden maiden nuorisotyöttömyys on kuitenkin hyvin korkea, Aarva muistuttaa.

- TNS Gallupin tutkimuksen  mukaan suomalaiset arvelevat nuorten palkka-alen lisäävän toimeentulo-ongelmia. Meistä asia on itsestään selvä. Kyseinen ongelma ei toteutuessaan kosketa pelkästään nuoria vaan myös heidän vanhempiaan, jotka auttavat lapsiaan esimerkiksi asumiskuluissa. Jos palkka-alea yritetään ajaa sisään oppisopimuskoulutuksen kautta, on riskinä sinänsä hyvän koulutusmuodon rampauttaminen ja köyhien työtätekevien nuorten joukkion kasvaminen, toteaa Aarva.

Nuorten yhteiskuntatakuun ansiosta oppisopimuskoulutuksen tarjonta kasvanee tulevana vuotena. Koulutustakuun piirissä oppisopimuskoulutettavan nuoren työnantaja saa korotettua koulutuskorvausta. STTK-Opiskelijat kannattavat tilanteen kehittymistä ja tulosten odottamista ennen hätiköityjä ja toisiaan syöviä ratkaisuja. Annetaan nuorten yhteiskuntatakuulle mahdollisuus.

STTK-Opiskelijat

Aku Aarva                                                Toni Laine
Johtoryhmän puheenjohtaja                     Johtoryhmän varapuheenjohtaja

Lisätietoja:

Aku Aarva / 040 548 7938 / pj.opiskelijat@sttk.fi